Daftar Siswa Kelas VIII

DAFTAR NAMA PESERTA DIDIK KELAS VIII
TAHUN AJARAN 2012/2013
NO NAMA SISWA JK KELAS NISN TEMPAT  TGL/LAHIR
1 Adi Cahyadi L A 9991693675 Bandung 23 Maret 1999
2 Adi Firmansyah L A Bandung 13 Pebruari 1998
3 Adi Nursidik L A 9981499761 Bandung 27 Oktober 1998
4 Anggraeni P A 9991750140 Bandung 10 Juli 1999
5 Apep Alamsyah Pamungkas L A Bandung 07 September 1999
6 Dandi Mulyadi L A 9981772255 Bandung 19 Oktober 1998
7 Dani L A 9981772187 Bandung 09 Oktober 1998
8 Dani Rahayu Permana L A 9991750328 Bandung 12 April 1999
9 Dian Haerani P A 9991451130 Bandung
10 Dian Nurinsani P A 9981772189 Bandung 02 Oktober 1998
11 Eli Kartini P A 9981738975 Bandung 17 Juli 1999
12 Ernawati P A 9991750371 Bandung 08 Agustus 1999
13 Giri Nugraha L A 9991750214 Bandung 15 Pebruari 1999
14 Haris Iskandar L A 9961797610 Bandung 26 April 1998
15 Hera Hartati P A 9991750216 Bandung 25 Agustus 1999
16 Herawati P A Bandung 25 Nopember 1998
17 Imam Rizalu Jaman L A Bandung 24 Agustus 1999
18 Iwan Supriatna L A 9991750165 Bandung 27 Januari 1999
19 Juju Juwitasari P A 9991693713 Bandung 26 Pebruari 1999
20 Lili Yuliana P A 9991693715 Bandung 28 januari 1999
21 Marwan Nur Agam L A 9991750171 Bandung 26 Januari 1999
22 Muhammad Bio Biosfir L A 9991750340 Bandung 08 Agustus 1999
23 Muhammad Faisal A.R L A 9991750338 Bandung 15 Juni 1999
24 Primayogi L A 9981772386 Bandung 27 Mei 1998
25 Rosita Rahmawati P A 9991750188 Bandung 07 April 1999
26 Santi Lestiani P A 9931734100 Bandung 13 Maret 1999
27 Sendi Suhara L A 9981716028 Bandung 22 Desember 1997
28 Siti Aminah P A 9981772219 Bandung 20 Desember 1998
29 Sonia Erlanda P A 9981775517 Bandung 10 Marett 1999
30 Syifa Riyanti P A 9981738993 Bandung 02 Januari 1999
31 Taufik Syukron AG L A 9981715630 Bandung 30 Januari 1998
32 Tiara Anggraeni P A 9991750354 Bandung 08 Maret 1999
33 Topik Purbaya L A Bandung 31 Maret 1999
34 Widia Indriani P A 9991750193 Bandung 04 Desember 1999
35 Yulianti Lestari P A 9991753584 Bandung 17 Juli 1999
36 Riska Budi Astuti P A Bandung 10 Pebruari 1999
37 Ade Hesti Mawarni P B 9991750196 Bandung 01 Januari 1999
38 Agung Septiana L B 9991175037 Bandung 12 September 1999
39 Agung Sugiri L B 9981716005 Bandung 20 Januari 1998
40 Aldi Aliyudin L B 9991750198 Bandung 07 Juli 1999
41 Ani Amalia P B 9981738966 Bandung 18 Agustus 1998
42 Arin Yulianda Sutisna P B 9991716412 Bandung 09 September 1999
43 Bagus Wahyudin L B 9985953794 Bandung 16 Agustus 1998
44 Dandi Ramdani L B 9981499764 Bandung 13 Desember 1998
45 Dea Lesmana L B 9981775500 Bandung 01 Juni 1998
46 Deri Ramdani L B 9981775501 Bandung 29 Desember 1998
47 Erika Fitriani Putri P B 0001159583 Bandung 08 Januari 2000
48 Eulis Santia P B 9981772377 Bandung 25 Oktober 1998
49 Iin Nugraha L B 9981772199 Bandung 17 Juli 1998
50 Iing Kurnia L B 9981738979 Bandung 03 Maret 1999
51 Ilma Salamah P B 9991693686 Bandung 13 Maret 1998
52 Imas Kamelia P B 9981738982 Bandung 12 Juli 1998
53 Ipah Hanipah P B 9981772200 Bandung 23 Oktober 1998
54 Kemal Patria Permana L B 9991750337 Bandung 14 Maret 1999
55 Kiki Kuswendi L B 9991750220 Bandung 25 Juni 1999
56 Lilik Aryati P B 9991750223 Bandung 27 Agustus 1999
57 Muhammad Trisnaldi Rosdiawan L B 9991750339 Bandung 16 Agustus 1999
58 Neli Apriliani Suminar P B 9991750342 Bandung 19 April 1999
59 Pindi Herdian L B
60 Raka Subagja L B 9996695994 Bandung 14 September 1999
61 Rifki Haidar L B 9981772281 Bandung 17 Mei 1998
62 Rina Fitriana P B 9991472657 Bandung 08 Pebruari 1999
63 Sawitri P B 9961797663 Bandung 28 Pebruari 1996
64 Shandra Melinda P B 9991432755 Bandung 01 Mei 1999
65 Sopian Hadi L B 9991693699 Bandung 13 Mei 1998
66 Sri Wahyuni Rahayu P B 9991750352 Bandung 19 Juli 1999
67 Tina Rahmawati P B 9981772225 Bandung 29 Desember 1998
68 Vegga Setiawan L B 9981716034 Bandung 08 Desember 1998
69 Wahid Rusmana L B 9981716035 Bandung 19 September 1998
70 Wiana Anjani P B 9981772391 Bandung 07 Oktober 1998
71 Willi Septian Basri L B 9981499781 Bandung 21 September 1998
72 Yuli Lestari P B 9991750358 Bandung 02 Juli 1999
73 Agung Legiana L C 9991750136 Bandung 22 Maret 1999
74 Ai Nuraini Musyarofah P C 9991693676 Bandung 10 Juni 1999
75 Ales Oktobriana L C 9981775494 Bandung 10 Oktober 1998
76 Andri Komara L C 9991693705 Bandung 25 Juli 1999
77 Angga Gustiana R L C 9981775495 Bandung 15 Juni 1998
78 Anggi Dwi Oktaviani P C 9981772181 Bandung 27 Oktober 1998
79 Anisa Nurdiana P C 9991750364 Bandung 23 Mei 1999
80 Ariska Sonia P C 9981772184 Bandung 15 Nopember 1998
81 Ayu Elsy Sasidah Dikroh P C 9981772186 Bandung 17 Oktober 1998
82 Burhan Hasanudin L C 9981738969 Bandung 15 Oktober 1998
83 Dadan Maulana L C 9991750327 Bandung 26 Juni 1999
84 Dedeh Farida P C 9991750147 Bandung 13 Pebruari 1999
85 Dena Pujianto L C 9981738972 Bandung 19 Desember 1998
86 Dian Gustiana L C 9991750369 Bandung 17 Maret 1998
87 Erik Kustiawan L C 9991716420 Bandung 29 Nopember 1998
88 Hani Nurfala P C 9981499761 Bandung 08 Maret 1999
89 Ilham Taofik L C 0001150023 Bandung 28 Juli 1998
90 Indra Pernanda Rosa L C 9991693711 Bandung 07 Mei 1999
91 Intan Nurhaeni P C 0001159558 Bandung 19 Maret 2000
92 Kurniati P C Bandung 01 Januari 2000
93 Lusi Destiani P C 9981772201 Bandung 29 Desember 1998
94 Mustopa L C 9991750341 Bandung 10 Pebruari 1999
95 Muthmainna Nurul Falah P C Jakarta 24 Desember 1999
96 Neng Rosmawati P C 9981772349 Bandung 05 Oktober 1998
97 Pipin Sodikin L C 9981772209 Bandung 19 Nopember 1998
98 Rena Julianti P C 9991750235 Bandung 18 Juli 1999
99 Rianto L C 9981775511 Bandung 22 September 1998
100 Rina Hodijah P C Bandung 18 Agustus 1998
101 Risma Melati P C 9981772213 Bandung 16 September 1998
102 Rival Ramadhan L C 9991716434 Bandung 02 Pebruari 1998
103 Rizal Ahmad Taufik L C 9981775512 Bandung 17 September 1998
104 Shinta Permatasari P C 9995139593 Bandung 30 Mei 1998
105 Tika Gusti Febriani P C 9991750387 Bandung 10 Pebruari 1999
106 Tina Triani P C 9991753582 Bandung 10 Marett 1999
107 Uli Nuha P C 9981716033 Bandung 15 Juli 1998
108 Wawan Hermawan L C 9991750355 Bandung 12 Juni 1999
109 Agus Abdul Hidayat L D 9991772178 Bandung 15 Agustus 1998
110 Andri Anang Nurjaman L D 9981772327 Bandung 10 Oktober 1998
111 Angga Nugraha L D 9991750323 Bandung 19 Oktober 1999
112 Atrichfah Aldifari L D Bandung 08 Oktober 1998
113 Ayu Muslimah P D 9991716415 Bandung 18 Nopember 1999
114 Ayu Puspa Pebriola P D 9991750232 Bandung 27 Juni 1999
115 Cucu Cahlia P D 9991750204 Bandung 23 Maret 1999
116 Dede Dirman Niugraha L D 9971737795 Bandung 12 Juli 1997
117 Delia Aprilia P D
118 Deni Nugraha L D 9971793777 Bandung 23 Nopember 1997
119 Deri Triana L D 0001150018 Bandung 19 Mei 2000
120 Elis Rahmawati P D 9991716419 Bandung 06 September 1999
121 Fazliana Rijal Muttaqin L D 9991693682 Bandung 09 September 1999
122 Fitri Dwi Hani Rahayu P D 9991693684 Bandung 14 Januari 1999
123 Hida Kania P D Bandung 14 Agustus 1999
124 Intan Angelina P D
125 Iyan Mulyana L D 9981772198 Bandung 04 Mei 1998
126 Jajang Somantri L D 9991693712 Bandung 16 Juni 1999
127 Neneng Popon P D 0001150028 Bandung 16 maret 1999
128 Neni Setianingsih P D 9981775508 Bandung 12 September 1999
129 Nisa Verawati P D 9981772205 Bandung 19 Pebruari 1999
130 Nurul Fitria P D 9991716429 Bandung 19 Januari 1999
131 Peri Suprian L D 9981772335 Bandung 01 Oktober 1998
132 Rangga Firdaus L D Bandung 24 Juli 1998
133 Reni Sukmawati P D 9981716022 Bandung 15 Juni 1998
134 Ridwan L D 9981716023 Bandung 28 Oktober 1998
135 Riki Subagja L D 9981772385 Bandung 19 Juni 1998
136 Rismayanti P D 9981499776 Bandung 10 Nopember 1999
137 Rizky Wiguna L D 9991750347 Bandung 21 Januari 1999
138 Rodiah P D 9991750233 Bandung 14 Juni 1999
139 Sandi Nurafandi L D 9991750348 Bandung 23 Agustus 1999
140 Silvia Dwi Puspita P D 9981775503 Bandung 01 Oktober 1998
141 Tisriani P D 9991472664 Bandung 17 Maret 1999
142 Wulan Oktaviani P D 9981772238 Bandung 17 Oktober 1998
143 Yudistia L D 9971793706 Bandung 04 Juni 1996
144 Yulia Ratnasari P D 9981772246 Bandung 11 Desember 1998
145 Amalia Rahmadita P E 9971737787 Bandung 08 Oktober 1998
146 Angga Teguh Pratama L E 0110127009 Bandung 29 November 1998
147 Ayu Rahmayanti P E 9991750367 Bandung 29 Maret 1999
148 Berry Pratama L E 9991750202 Bandung 11 Maret 1999
149 Cahya Dzimar Yasir L E 9981738970 Bandung 25 Mei 1999
150 Dandi Nugraha L E 9981772331 Bandung 11 Nopember 1998
151 Dea Lasmia P E 9991472636 Garut 28 Oktober 1998
152 Dede Koswara Rizki L E 9991750329 Bandung 26 September 1999
153 Desi Gustiani P E 9991750331 Bandung 20 Agustus 1999
154 Dian Marlina P E 9991472649 Bandung 26 maret 1999
155 Dodi Nurdiansyah L E 9981499768 Bandung 31 Oktober 1998
156 Eti Nurhayati P E 9981499769 Bandung 23 Nopember 1999
157 Fitria Dwiyanti P E 9991750335 Bandung 09 Pebruari 1999
158 Gilang Ramadhan L E 9980329523 Bandung 23 Desember 1998
159 Hendrik Gunawan L E 9981772266 Bandung 25 Maret 1999
160 Herlangga Jaka Pratama L E 9991750336 Bandung 23 Juli 1999
161 Indri Holiandari P E Bandung 15 Juli 1998
162 Jatnika L E 9991750166 Bandung 24 Januari 1999
163 Karna Herdiana L E 9991472647 Bandung 02 Desember 1999
164 Lina Herlina Febrianti L E 9981716015 Bandung 19 Pebruari 1999
165 Neng Kartika P E 9981772204 Bandung 29 November 1998
166 Pebri Gita Cahyana L
167 Riana P E 9991472653 Bandung 16 Pebruari 1999
168 Rina P E 9991750183 Bandung 07 Nopember 1999
169 Rina Kurniasih P E 9981772212 Bandung 23 Maret 1998
170 Risno Sumpena L E 9981716075 Bandung 15 April 1998
171 Robi Sutedi L E 9991750241 Bandung 03 Februari 1999
172 Sagita Sri Putri P E 9991679644 Bandung 27 Januari 1999
173 Sandika L E 9981716027 Bandung 16 Januari 1999
174 Santi Apriyanti P E 9981772215 Bandung 14 April 1998
175 Santi Yuliani P E 9931734101 Bandung 12 Desember 1998
176 Sri Wasilah P E 9991750384 Bandung 13 Pebruari 1999
177 Titin Supriatin Riani P E 9981772226 Bandung 01 Agustus 1998
178 Ujang Sulaeman L E 9981772229 Bandung 26 Agustus 1999
179 Yoga Priatna L E 9981499783 Bandung 01 Oktober 1998
180 Yuliestia Sagina P E 9981772366 Bandung 07 Nopember 1998
181 Aa Nurjamil L F 9981772175 Bandung 06 Desember 1998
182 Acep Solehudin L F 9981772176 Bandung 28 Desember 1998
183 Ai Sri Mulyani P F 9991750322 Bandung 12 Mei 1999
184 Cecep Ruswandi L F 9981775497 Bandung 22 Januari 1998
185 Chandra Setiawan L F 9991750326 Bandung 20 Maret 1999
186 Dani Nurcholis L F 9991693706 Bandung 22 Januari 1999
187 Desnawati P F 9991750151 Bandung 12 Maret 1999
188 Dini Nabila Putri P F 9991750153 Bandung 04 Juni 1999
189 Dudi Rifaldi L F 9991693709 Bandung 15 Januari 1999
190 Ega Julian L F Bandung 04 Juli 1998
191 Euis Rosita P F 9991750212 Bandung 28 Nopember 1999
192 Fitriyani P F 9981738977 Bandung 03 September 1999
193 Hanifah Aryani P F 9981775504 Bandung 25 Desember 1998
194 Ian Sopian L F 9991750160 Bandung 21 April 1999
195 Irma Yulia P F Bandung 29 Juli 1998
196 Ivan Rizky L F 9991716423 Bandung 14 April 1999
197 Iwa Awaludin L F 9991472646 Bandung 30 Januari 1999
198 Karyana L F 9991750219 Bandung 21 Pebruari 1999
199 M. Diky Chandra Hernawan L F Bandung 21 Pebruari 1999
200 Misbahul Hamdani L F 9991750227 Bandung 01 Januari 1999
201 Neng Siti Aisah P F 9991750175 Bandung 08 Agustus 1999
202 Nur Siti Aminah P F 9981716055 Bandung 28 Agustus 1998
203 Rena Fitria Ernia P F 9991750234 Bandung 07 Desember 1999
204 Reni Nuraeni P F Bandung 07 Juni 1999
205 Riska Eliya P F 9991750379 Bandung 07 Pebruari 1999
206 Rudi Setiawan L F 9991472660 Bandung 18 Pebruari 1999
207 Rusmiati P F 9981716026 Bandung 14 Juni 1998
208 Santi Yulianti P F 9931734101 Bandung 13 Maret 1999
209 Santosa L F 9991750349 Bandung 04 Mei 1999
210 Setiadi L F 9991716405 Bandung 10 Desember 1999
211 Sinta Nurfadilah P F 9981772218 Bandung 24 November 1998
212 Siti Khodijah P F 9994172662 Bandung 07 Maret 1999
213 Sri Darmawati P F Bandung 19 Maret 1998
214 Ulfiyani Khusni Khuluqi P F 9981775520 Bandung 18 Agustus 1998
215 Yani Suryani P F 9981772241 Bandung 07 Desember 1998
216 Yuda Sopandi L F 9981499782 Bandung 29 Nopember 1998
217 Rizki Agustian L F 9995992259 Jakarta 10 Agustus 1999
Jumlah Laki-laki 107
Jumlah Perempuan 110
Total
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s